Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
LES 1 18 sept 19 sept 20 sept 21 sept 22 sept
LES 2 25 sept 26 sept 27 sept 28 sept 29 sept
LES 3 02 okt 03 okt 04 okt 05 okt 06 okt
LES 4 09 okt 10 okt 11 okt 12 okt 13 okt
LES 5 16 okt 17 okt 18 okt 19 okt 20 okt
LES 6 23 okt 24 okt 25 okt 26 okt 03 nov
LES 7 06 nov 07 nov 08 nov 09 nov 10 nov
LES 8 13 nov 14 nov 15 nov 16 nov 17 nov
LES 9 20 nov 21 nov 22 nov 23 nov 24 nov
LES 10 27 nov 28 nov 29 nov 30 nov 01 dec
LES 11 04 dec 05 dec 06 dec 07 dec 08 dec
LES 12 11 dec 12 dec 13 dec 14 dec 15 dec
LES 13 18 dec 09 jan 10 jan 11 jan 05 jan

Beginners: woensdag om 20u45 en zondag om 17u45

Gevorderdenwoensdag om 19u30 en zondag om 14u00

2de jaar: zaterdag om 19u30 en zondag om 15u15

3de jaar: donderdag om 19u30

4de jaar: zondag om 16u30

Splitkring B: donderdag om 20u45

Splitkring A: vrijdag om 19u30 en zondag om 19u00